Pradžia

PROJEKTO S-VP2-1.3-ŪM-01-K-02-070
VIEŠINIMAS INTERNETINIAME PUSLAPYJE ŽINUTĖ

Pagal VP2-1.3-ŪM-01-K priemonės „Idėja LT“ projektų finansavimo programą 2011 m. vasario 28 d. UAB „Modesa“ baigė studiją projektui „Intelektualaus (protingo) elektros tinklo sukūrimo ir pateikimo į vietos bei tarptautines rinkas technologinių, ekonominių ir komercinių galimybių įvertinimas“ (projekto kodas – S-VP2-1.3-ŪM-01-K-02-070) įgyvendinimui.