Paslaugos

KONSULTACIJOS ELEKTROS SISTEMOS OPTIMALIAM DARBUI
 • Viršįtampių analizė, apsaugos nuo viršįtampių parinkimas
 • Aukštos įtampos įrenginių izoliacijos resurso tyrimas
 • Elektros sistemų patikimumo gerinimas
 • Technologinių sąnaudų mažinimas
 • Reaktyviosios galios valdymas
 • Apkrovų darbo režimų ir stabilumo sąlygų tyrimas
 • Paskirstytosios generacijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į elektros sistemą
 • Elektros sistemų darbo režimų tyrimai ir optimizavimas
ELEKTROS ENERGIJOS KOKYBĖS TYRIMAI IR MATAVIMAI
 • Viršįtampių elektros tinkle ir įrenginiuose matavimai ir analizė
 • Dalinių išlydžių matavimai ir tyrimas, jų kontrolės priemonės ir metodai, izoliacijos būklės kontrolė
 • Galios transformatorių būklės prognozė, resurso įvertinimas ir izoliacijos bandymai
 • Elektros linijų gedimų nustatymas
IŠMANIŲJŲ ENERGINIŲ SISTEMŲ PATIKIMAM ENERGIJOS TIEKIMUI KŪRIMAS
 • Skaitmeninės technologijos greitų pereinamųjų vyksmų elektros tinkle atpažinimui
 • Elektros tinklo stebėsenos sistemos
 • Aukštos įtampos įrenginių izoliacijos apsaugos technologijos